Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbyło się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwało do 18:15.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela Sekretarz SIODO