W trakcie tej prezentacji omówieniu poddano podstawowe założenia w jaki sposób portale społecznościowe wykorzystują algorytmy działania, skąd czerpią informacje o osobie korzystającej z tych aplikacji, jakie są wady i zalety, czy dane osobowe są faktycznie bezpieczne. Skupiono się w szczególności na Facebooku i TikToku. 

Powszechność dostępu do sieci internetowych przez młodzież z jednoczesnym wykorzystywaniem różnych portali społecznościowych nie zawsze idzie w parze z wiedzą na temat jak to wszystko działa. Już pierwsze slajdy bardzo obrazowo pokazały jakie są zależności i mechanizmy filtrowania treści na Facebooku z działaniem algorytmów aby jak najlepiej personalizować zainteresowania, upodobania i informacje zgodne z poglądami jego użytkownika. Pokazano również w jaki sposób można ograniczać szkodliwość tych informacji poprze samodzielną modyfikację ustawień filtrów. W podobny sposób omówiono  mechanizmy działania TikToka.

Podkreślono przy tym jak istotnie tego typu portale stwarzają zagrożenia dla prywatności, wykorzystując pozyskiwane bardzo szeroko różne nasz dane osobowe, które mogą później służyć do spersonalizowanych przekazów oczywiście w celu osiągnięcia z góry określonego zamiaru.

 Przekazano również jakie wady (zagrożenia) wynikają z korzystania z portali społecznościowych ale również i ich zalety. Na zakończenie tego wystąpienia podkreślono, że nie ma idealnego rozwiązania czy korzystać czy też nie z takich aplikacji. Jak zawsze każdy użytkownik musi to robić w sposób rozsądny i podpowiedziany.

Po części temat ten był rozwinięciem określonych treści, które wcześniej były przedstawiane przez Pana Jarosława Felińskiego. Założeniem moim było przypomnienie dla uczniów jakie są reguły prawne dotyczące odpowiedzialności nieletniego na gruncie kierunkowej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ale i o pewnych wyjątkach tej odpowiedzialności kształtowanej na podstawie Kodeksu karnego.

Umiejętność oddzielenia kiedy swoim zachowaniem poprzez brak świadomości o istniejących zagrożeniach, nie tylko w świecie wirtualnym, może nieletni stać się ofiarą (pokrzywdzonym) a kiedy będzie występował w roli sprawcy, w świetle tematu stanowił klucz do prezentowania tych treści. Moje wieloletnie  doświadczenie jednoznacznie wskazuje, że nieznajomość określonych zachowań najczęściej stanowi podstawę braku świadomości jej potencjalnej odpowiedzialności karnej. Jeżeli w obecnym czasie dołączymy do tego nieświadome, nieumiejętne posługiwanie się portalami społecznościowymi, internetem to te zagrożenia się tylko potęgują.

Prezentując określone  przykłady zachowań starałem się uświadomić jaka czasami jest cienka linia, której przekroczyć się nie powinno, aby w przyszłości nie  mieć do siebie pretensji za ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. W szczególności podkreśliłem jak często zainteresowanie młodego człowieka związane z intymnością seksualną narusza nie tylko podstawowe prawa do poszanowania prywatności ale i  bezwzględnie narusza przepisy prawa karnego.

Mam nadzieje, że ta lekcja przypominająca w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym nie pozostanie bez refleksji. Podsumowując moje wystąpienie życzyłem wszystkim aby na wakacjach nie doświadczyć żadnych niemiłych zdarzeń, aby pozostały z tego okresu tylko przyjemne wspomnienia.   

Robert Wodejko