Uczestniczyliśmy jako Patron Konferencji zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem Profesora Arkadiusza Sobczyka w dniu 10 czerwca 2022 r. W trakice wydarzenia przedstawiono szkic zadań wynikających z przepisów UE i projektu polskich rozwiązań w sprawie obsługi zgłoszeń tzw. „sygnalistów”. 

Interesujące w treści wystąpienia, wykazały niejednoznaczność podmiotu „obsługi zgłoszeń” – debata koncentrowała się na próbie ustalenia czy ma nim być osoba czy ciało kolegialne? Ważną kwestią było także rozważanie statusu administratora, w stosunku do pozyskiwanych zgłoszeń, kanałów i form dokonywanych zgłoszeń.

W ocenie SIODO podnoszone w debacie publicznej sugestie o łączeniu ustawowych zadań inspektora ochrony danych osobowych stoi w wyraźnej sprzeczności (kolizji interesów) z ustawowymi zadaniami organu obsługi zgłoszeń
W żadnym przypadku nie należy upowszechniać lub forsować takiego rozwiązania, gdyż będzie opatrzone licznymi wadami.

Za Zarząd SIODO

Jarosław Feliński Prezes