BINGO! Z dniem 29 marca 2022 r. jako przedstawiciele Zarządu SIODO, rozpoczęliśmy cykl spotkań zatytułowany Bezpieczeństwo Informacji Na Gruncie Oświaty (pomysł, nazwa inicjatywy i uzgodnienia Prezesa SIODO), którego celem jest kreowanie wśród licealistów postaw poszanowania godności i prywatności każdego członka społeczności uczniowskiej i nie tylko, a także przeciwdziałanie niebezpiecznym zjawiskom korzystania z wysokich technologii. 

Pierwsze spotkanie z uczniami odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie (http://www.lokepno.com.pl/) i dotyczyło takich wartości jak prywatność, anonimowość, intymność, ale także aktywności użytkowników w Internecie i potencjalnych niekorzystnych efektów wynikających z tej aktywności. Zajęcia dla dwóch grup (ok.300 uczniów) przeprowadził Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO, w ocenie kadry i uczniów dotknął sedna problemów w czasie obu wystąpień.

W trakcie spotkania poddano pod wątpliwość możliwość pozostania anonimowym w cyberświecie, co więcej – wskazano na pewien trend tj. ekshibicjonizm sieciowy oraz bardzo silne uzależnienie społeczeństwa od Internetu. 

Każdy z nas pod wpływem rozwoju technologii, Internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji staje się w codziennych czynnościach coraz bardziej od nich uzależniony i mniej ostrożny – wszak, to przecież „samo dobro”, a wszelkie zagrożenia dotyczą innych użytkowników – nie nas. Tym samym stajemy zupełnie bezbronni w obliczu oddziaływania Internetu. Oddziałują na nas np. algorytmy mediów społecznościowych i zautomatyzowane skrypty do celów komercyjnych, społecznych lub politycznych oraz czynniki, które kształtują nasze zachowania, postrzeganie oraz przyswajanie informacji, wiedzę, rozwój intelektualny, a także internetową tożsamość, którą tworzymy w Internecie, bardzo często nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo mylimy się co do jej anonimowości. 

W świecie cyfrowym nigdy nie będziemy anonimowi ani bezpieczni. Każda nasza aktywność w sieci pozostawia swego rodzaju cyfrowy ślad, który tworzymy za sobą odwiedzając poszczególne strony internetowe, wypełniając formularze, wysyłając e-maile, dodając do sieci różnego rodzaju załączniki, filmy wideo, zdjęcia, komentarze etc., dzieląc się tym samym naszymi emocjami, poglądami, preferencjami, problemami, lokalizacją, finansami, potrzebami, sytuacją rodzinną, danymi o zdrowiu, danymi o adresie zamieszkania, stanie cywilnym, informacjami o naszej nieobecności w domu. Oczywistym jest, iż informacje, które o sobie pozostawiamy w sieci mogą przyczyniać się do potencjalnych aktów cyberprzemocy lub stać się łupem np. ataków hakerskich, czy też nakierowanych na konkretne działania algorytmów. 

Podczas spotkania zasygnalizowano również zagrożenia coraz częściej popularne wśród młodzieży, ale także dorosłych tj. patostreaming. Jakże bardzo bagatelizowany trend ukazujący przemoc i szereg innych dewiacji, które w obliczu przeciążenia informacyjnego, na które jesteśmy narażeni – są akceptowalne, a nawet powielane. 

Pamiętajmy – od maleńkości uczymy się, zapamiętujemy i zapominamy, lecz sieć pozyskuje nas, syci się naszą aktywnością i …nie zapomina.