W dniu 8 grudnia 2021 odbyła się konferencja SIODO pt. „O SEMANTYCE PRYWATNOŚCI, DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONIE DANYCH W ŚWIETLE RODO”.

Wieloznaczność czy jednoznaczność pojęć i definicji powinna cechować działania związane z poszanowaniem praw podstawowych. Fundamentem porozumienia stron, jest posługiwanie się tożsamym językiem. Jak w praktyce wygląda rozmowa o zapisach Ogólnego Rozporządzenia, czy nadal pokutuje przenoszenie „starych” określeń i pojęć do „nowego” porządku prawnego poszanowania praw i wolności o których mowa w rodo? Czy dane są gromadzone, utrwalane i ewidencjonowane wyłącznie w trybie rodo, czy może istnieją inne przesłanki? Czym różnią się dane osobowe od dóbr osobistych i jakiej ochronie podlegają. O tym w czasie konferencji mówić będą zaproszeni eksperci.

Celem zasadniczym konferencji jest systematyka pojęć wieloznaczeniowych w kontekście organizacji i zarządzania bezpieczeństwem oraz podstawowych praw 
i wolności. Określenie regulacji zapewniających poszanowaniem praw podstawowych jak: – konstytucja i ustawy, ustawy o informatyzacji i przepisy powiązane. Klasyfikacja danych osobowych – wg rodo, uodo, dodo. Typologia dóbr osobistych 
i wizerunku – prawo autorskie i pochodne. 

J. Feliński

Prezes Zarządu SIODO