„TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”PIERWSZA W POLSCE FORMA KSZTAŁCENIASPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI Z nieukrywaną satysfakcją przyjmujemy fakt opublikowania w Głosie Nauczycielskim nr 50 z dnia 9 grudnia 2020 r. wywiadu z Panem Jarosławem Felińskim i Panem dyrektorem Janem Grądzkim, w którym naświetlono w zarysie nową nieznaną w Polsce formę kształcenia kadr specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.Pan Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor szczegółowego programu rzetelnego i kompleksowego kształcenia nowych kadr, kładzie nacisk na potrzebę edukacji nowego zasobu ekspertów na poziomie szkoły zawodowej.Technik Bezpieczeństwa Informacji jako nowy zawód może mieć szansę realizacji w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, którą zarządza Pan dyrektor Jan Grądzki. 

Stowarzyszenie SIODO od 2018 r. w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy, wspiera działania w kreowaniu nowej jakości wypełniania zadań społeczeństwa informacyjnego. Ma to szczególne znaczenie w tworzeniu zasobów kadrowych uzupełniających obecnych inspektorów z jednoczesnym stworzeniem warunków dalszego doskonalenia zawodowego na poziomie szkół wyższych.Sekundujemy szlachetnej inicjatywie.

TEKST WYWIADU

LINK