W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Powodem podjęcia inicjatywy oraz wzięcia udziału w konsultacjach jest budząca wątpliwości treść proponowanego Kodeksu.

Wraz z pismem przewodnim przekazano również załącznik w postaci szeregu pytań do autorów.

Pytania przygotowane zostały przez Członków SIODO podczas licznych dyskusji.

PEŁNA TREŚĆ PISMA PRZEKAZANEGO DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – kliknij

Poniżej kilka wybranych pytań:

1. Czy autorzy przewidują skupienie się na temacie aktywności podmiotów w mediach społecznościowych?

2. Czy autorzy przewidują zajęcie stanowiska w kwestii Rady Rodziców?

3. Na jakiej podstawie autorzy określili obowiązek szkolenia pracowników raz na 3 lata?

4. Czy rekomendacją autorów jest wydawanie osobnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie różnych czynności?