KOMUNIKAT

SZANOWNI CZŁONKOWIE SIODO, APELUJEMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH MINISTRA ZDROWIA I ODPOWIEDNICH ORGANÓW W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIU COVID-19. 

ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI W ZMIENIONEJ RZECZYWISTOŚCI, OSTROŻNOŚCI ORAZ ZDROWIA. 

ZA ZARZĄD
JAROSŁAW FELIŃSKI
PREZES SIODO