W dniu 7 marca 2020 r. na portalu prawo.pl ukazał się wywiad z Prezesem SIODO. Wywiad dotyczył m.in. stosunku do wyznaczania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jego rangi oraz roli w organizacji, a także nadmiernego wszechobecnego akcentowania możliwości nakładania kar na Administratorów. 

Należy skupić się na kompetencjach kandydata na inspektora – czy zna prawne aspekty działań organizacji, cele i podstawy gromadzenia danych w działach. Pożądaną cechą jest etyka wykonywania prac, tak aby opracowania właściwego dla organizacji nie tworzył metodą „kopiuj cudze dokumenty – wklej i zmień nazwę”. To plaga – mówi Jarosław Jan Feliński, prezes Zarządu Stowarzyszenia IOD.

Link do wywiadu:
LINK