W dniu 19 grudnia 2019 r w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu SIODO na temat:„Nie każdy powinien być Inspektorem Ochrony Danych” wywiad przeprowadził Pan Sławomir Wikariak Redaktor DGP.Temat i treść rozmowy koncentrowała się na problemach:

  • kwalifikacji zawodowych i kompetencji inspektorów wykonujących zadania w organizacjach oraz potrzebie podjęcia prac nad wzmacnianiem pozycji inspektorów i ustawicznego ich doskonalenia,
  • kulturze ochrony danych osobowych i etyce wykonywanie funkcji,
  • samodyscypliny i odpowiedzialności w podejmowaniu zobowiązań w kontekście przygotowanych przez członków SIODO dowodów wykonywania funkcji inspektora w kilkudziesięciu jednostkach organizacyjnych,
  • potrzeby tworzenia w przyszłości izby inspektorów w Polsce – jako szkic do opracowania zasad i warunków przyjęcia do izby, koniecznego stażu lub aplikacji, aktywnego opracowania materiałów konferencyjnych, wystąpień problemowych, udziału w szkoleniach rozwijających warsztat inspektorów itp.
  • wiedzy i warunków dokonywania wyboru osób na stanowisko inspektora przez administratorów.

Rozmowa z DGP była kontynuacją komentarza dla gazety z dnia 18 grudnia 2019 r – która ma służyć wzmocnieniu statusu inspektorów, ich integrowania w środowisko  interdyscyplinarnych specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

link do wywiadów:

18.12 –  link

19.12 – link