Seminarium: Dane osobowe (RODO) w badaniach w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (2019-10-24)

W dniu 24 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

delegacja Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w składzie:

Prezes Zarządu Jarosław Feliński

Sekretarz Zarządu Piotr Kitela

Członek Zarządu Dawid Czerw

 uczestniczyła w

 Seminarium: Dane osobowe (RODO) w badaniach

Wykład na temat: „Prywatność w społeczeństwie informacyjnym” wygłosił Pan Jarosław Feliński, skupiając się na następujących zagadnieniach:

1. Rys historyczny prawa do prywatności i intymności w świetle tez o prawie do prywatności wg Prof. A. Kopff’a

2. Konstytucyjne prawo do wolności prywatności i ochrony danych osobowych w oparciu o Ogólne Rozporządzenie /OR ODO/

3. (O)RODO jako transformacja prawa do prywatności z perspektywy 20 lat polskiej UODO

4. AI ora z IoT – problemy prawne de lege ferenda, odpowiedzialność administratorów, szkic zagrożeń, oczekiwania, potrzeby i perspektywy zmian w edukacji prawniczej po zakończeniu wystąpień prelegentów, w panelu dyskusyjnym podjęto tematykę działań administratorów w procesie realizacji badań naukowych w szczególności poruszając wątpliwości dotyczące:

– uprawnień doktorantów do przetwarzania danych osobowych w procesie prowadzonych badań,

– uprawnień uczelni w zakresie gromadzenia danych,

– obowiązków innych stron uczestniczących w badaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

– potencjalnych zagrożeń i zakłóceń w przedmiotowych badaniach.

Prezes Zarządu SIODO, zachęcał zgromadzonych słuchaczy do podejmowania wyzwań naukowych w aspektach poszanowania praw podstawowych i wolności każdej osoby w „społeczeństwie informacyjnym”. Wskazał  obszary dotychczas nie podejmowane w dyskursie naukowym, ważne z punktu widzenia nowych zjawisk.

Spotkanie zakończono konsultacjami udzielanymi zainteresowanym przez przedstawicieli SIODO.