Pan Dr Zbigniew Jarzębowski Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w imieniu Władz Uczelni dokonał uroczystej inauguracji roku akademickiego podyplomowych studiów specjalistycznych systematycznie prowadzonych w murach szczecińskiej Uczelni.

WSAP stała się kuźnią kadr inspektorów ODO w regionie i platformą wymiany myśli i doświadczeń adeptów interdyscyplinarnej dziedziny zarządzania bezpieczeństwem informacji. Specjaliści uświadamiający społeczeństwu znaczenie prywatności, wolności i poszanowania praw podstawowych są coraz bardziej potrzebni w administracji i biznesie z uwagi na zmienność otoczenia prawnego i informatycznego – podkreślił w okolicznościowej mowie.

Nowe zjawiska, podatność osób na nadmierne i natrętne zachęty oraz pułapki z tym związane wymagają wielu ekspertów podpowiadających jak sobie radzić w tym niełatwym środowisku.

Jakim kryteriami kierować się przy korzystaniu z nowych zdobyczy technologicznych, czego unikać i z czym roztropnie się pogodzić  – takimi retorycznymi pytaniami Pan Dziekan zachęcał słuchaczy do wnikliwego poznawania zakresów koniecznej wiedzy.

Przedstawiając merytoryczną kadrę prowadzącą zajęcia wskazał na zalety autorskiego programu studiów.

Opiekun i autor studiów Pan Jarosław Feliński Prezes SIODO, podkreślając wyzwania społeczeństwa informacyjnego w tym także problematykę wykluczenia cyfrowego, zaznaczył iż dostrzegalne jest zjawisko „neowykluczenia cyfowego” – o którym to zjawisku będzie prowadzona dyskusja w trakcie zajęć programowych.

W krótkim podsumowaniu zachęcił słuchaczy do aktywności w trakcie zajęć i poznawania literatury przedmiotu.

Po części oficjalnej przystąpiono do zajęć kursowych.

Słuchaczom złożono życzenia wytrwałości i sukcesów w trakcie studiów.