W Pałacu Lubomirskich w dniu 2 października 2019 roku spotkali się Pan Maciej Owczarek Prezes Zarządu Business Centre Sp. z. o. o.  Wiceprezes BCC z Panem Jarosławem Felińskim Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Powodem spotkania było podpisanie Porozumienia Intencyjnego w zakresie:

  • współpracy polegającej na zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości każdej osoby o jej prawach, wolnościach  i prawach do ochrony danych osobowych, 
  • rozwijania aktywnych działań w dziedzinie edukacji prawnej,
  • wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Najistotniejsze i dostrzegalne problemy organizacji ochrony danych osobowych, zdefiniowane zostały w dyskusji  przedstawicieli obu organizacji.

Szczególną uwagę Panowie Prezesi przykładali do konieczności wypracowywania w skali kraju, wysokich standardów i wymagań jakie powinni spełniać specjaliści zarządzania bezpieczeństwem informacji w zmiennych warunkach dynamicznego rozwoju technologii i prawa.

Prezes Jarosław Feliński przestawił propozycję edukacji powszechnej, ustawicznej i zróżnicowanej w treści w związku z nowymi przepisami prawa i sposobami ich wykonania w praktyce administratorów.

Ze strony wiceprezesa Business Centre Club złożone zostały deklaracje dostrzegania nowych zjawisk i potrzeb, które w ramach konferencji dedykowanych członkom BCC będą stanowiły propozycję uzupełnienia wiedzy.

https://www.bcc.org.pl/porozumienie-intencyjne-o-wspolpracy-w-zakresie-ochrony-prywatnosci-i-danych-osobowych/

Porozumienie intencyjne