1 października 2019 roku o godzinie 12:00 na dziedzińcu Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu odbyła się uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem inauguracyjnym JM Rektor prof. dr hab. Urszuli Kaliny-Prasznic.

Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku. 

Po immatrykulacji studentów I roku zgromadzeni goście wysłuchali ciekawego wykładu pt. „Prywatność a społeczeństwo informacyjne.”, które wygłosił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński, a następnie wystąpienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Kacpra Nadolskiego. 

Podczas ceremonii miało miejsce również powołanie Pani dr Anny Krajewskiej-Smardz na Prorektora ds. Dydaktyki. 

Inaugurację uświetnił występ Kwintetu chóru Oktoich.

https://www.facebook.com/pg/prawowroclaw/photos/?tab=album&album_id=2369698976628578&ref=page_internal