W dniu 30 czerwca 2019 r roku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu zakończono egzaminami cykl kształcenia podyplomowego specjalistów na podyplomowych studiach INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH roku akademickiego 2018/2019. 

Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła Kierownik Studiów Pani dr Iwona Ładysz przy udziale opiekuna  merytorycznego studiów Jarosława Felińskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i członka Komisji Pana Przemysława Kanikowskiego audytora wiodącego ISO PN 27001 reprezentującego SIODO.

ABSOLWENCI poznawali w trakcie studiów szerokie spektrum zagadnień ochrony prywatności, danych osobowych i praw osób w działaniach zróżnicowanych organizacji i przepisów prawa. Wieloaspektowe zadania zawodu określonego w RODO kwalifikacjami zawodowymi jako interdyscyplinarnego koordynatora, pozwoliły zdobyć odpowiedni zakres wiedzy i umiejętności rozpoznawania przepisów prawa ochrony danych osobowych, postępowania administratorów w zróżnicowanych organizacjach, a także w oparciu o standardy Polskich Norm ISO 27000 umiejętnego zarządzania aktywami w administracji i przedsiębiorstwach. 

Przewodnicząca Komisji z radością zakomunikowała sukcesu ukończenia studiów wszystkim ABSOLWENTOM ROCZNIK 2019! 

SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Kształcenie IODO w nowej prawnej rzeczywistości krajowych przepisów ochrony danych osobowych i zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru, potwierdziło potrzebę systematycznej realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności.