W sobotę 29 czerwca 2019 r w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie Komisje Egzaminacyjne pod kierownictwem:

  •  dr Magdaleny Fiternickiej Gorzko Rektor WSAP Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej i Dziekana Wydziału dra Zbigniewa Jarzębowskiego

 oraz członków komisji

  •  prof. Marka Gorzko 
  • Tomasza Fibingiera
  • Michała Nieścioruka
  •  Roberta Puca

przyjęła egzaminy dyplomowe słuchaczy VIII edycji podyplomowych studiów: 

” Inspektor Ochrony danych Osobowych podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” 2018/2019

Liczna grupa słuchaczy WSAP przystąpiła do egzaminów, po okresie specjalistycznego kształcenia  kandydatów do wypełniania zadań profesjonalnego wykonywania zawodu Inspektora ODO.  Egzaminami stanowiły podsumowanie dotychczasowego wysiłku słuchaczy. 

Poznawanie zadań interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI / IODO], pozwoliło słuchaczom uzyskać wiedzę zarówno problematyki ochrony danych w praktyce organizacji jak również poszerzyć horyzonty zarządzania bezpieczeństwem informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Systematycznie realizowany od kilku edycji cykl przygotowania inspektorów jest dowodem słusznego kierunku rozwoju kultury ochrony danych osobowych w wymiarze społeczeństwa informacyjnego.

Egzaminy stanowiły podsumowanie zdolności absolwentów do wykonywania zadań w procesie wprowadzania i weryfikowania przepisów Rozporządzenia UE RODO – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Kształcenie Inspektorów w wymiarze formalnych kwalifikacji zawodowych, w nowej prawnej rzeczywistości zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru oraz krajowych przepisów ochrony danych osobowych potwierdziło po raz kolejny potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności w następnych edycjach.