W dniach 22 i 29 czerwca w WIT Warszawa do egzaminu końcowego przystąpiła 7 edycja słuchaczy podyplomowych studiów Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Komisjom przewodniczyła Pani dr Barbara Mażbic Kulma  i dr Włodzimierz Kuzak oraz członkowie Pan dr Tomasz Lenarczyk i Jarosław Feliński Prezes SIODO.

Komisje mocą swoich uprawnień dokonała potwierdzenia tego co osiągnęli słuchacze w trakcie wymagającego znacznego wysiłku 218 godzinnego programu kształcenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie zajęć  słuchacze poznawali zadania interdyscyplinarnego zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zmian przepisów Rozporządzenia UE obowiązujących od 25 maja 2018 roku. Definiowali  i weryfikowali  zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  W trakcie studiów szczególną wagę położono na niezbędne działania administratorów, określone w RODO i zmierzające do systematycznego utrzymywania fachowości Inspektorów ODO.  

Kwalifikacje zawodowe dyplomowanych specjalistów ODO stanowią zapewnienie najwyższej jakości wypełniania skomplikowanych zadań i problemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w każdej organizacji.

Stowarzyszenie w ramach porozumienia wspiera Uczelnię w propagowaniu edukacji o bezpieczeństwie informacji w szczególności odnoszącym się do nowych wymagań przepisów prawa RODO i współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Kształcenie podyplomowe umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w praktyce działania i wypełniania zadań zgodnie z uzyskanymi kompetencjami.

Absolwenci deklarowali systematyczny kontakt z Uczelnią i SIODO oraz udział w kolejnych inicjatywach lub na studiach na poziomie „IODO zaawansowany” 2019/2020.