14 czerwca 2019 r w Pałacu Larischa (sala Audytoryjna) pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Konferencja naukowa ,Praktyczne problemy w stosowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – refleksje po roku doświadczeń”, w której udział wzięli członkowie Zarządu SIODO:

Jarosław Feliński Prezes SIODO

Ewa Kornacka Skarbnik SIODO

Konferencja koncentrowała się w obszarach problematyki praktycznych aspektów wprowadzania nowego porządku prawnego ochrony danych osobowych w Polsce, a także krytycznego spojrzenia na dotychczasowe praktyki i działania instytucji, organizacji i osób funkcyjnych. 

Prelegenci Konferencji:

Panel I

Weronika Kowalik – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Prywatnego UODO

Piotr Drobek – Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii UODO

Moderator dyskusji : prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Panel II

adw. dr Maciej Kawecki (Gość Honorowy) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji 

r.pr. Andrzej Lewiński ,,Wybrane problemy w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia 2016/679 – propozycje ulg w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych dla mikro, małych i średnich” 

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka – Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Panel III


Jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, „Ilustracja wprowadzenia inspektora w strukturę organizacji wg RODO – studium przypadku”. Wystąpienie koncentrowało się na budzących wątpliwości właściwej interpretacji zjawiskach zgłaszanych przez inspektorów ODO. Szczególnie istotnym było podkreślenie relacji pomiędzy administratorami a wykonawcami usług i zakresem ich odpowiedzialności za działania realizowane w imieniu administratorów. Zadane zostało otwarte pytanie kim są wskazywani w publikacjach tak zwani „samodzielni administratorzy”? z prośbą o wskazanie „administratorów niesamodzielnych”. W podsumowaniu zdefiniowano narastające zjawisko:

KOLEJNY PROBLEM DO ROZWAŻENIA 

„ZGODOZA” – przypadłość objawiająca się pomijaniem INNYCH przesłanek przetwarzania danych i podstaw ich gromadzenia w określonych enumeratywnie ilościach, na rzecz pobierania zgody na tzw. „wszelki wypadek”, „KLAUZULOZA” [www / BIP/ hotel]– nadczynność systemu komunikacji z POTENCJALNYM KLIENTEM  [bez podania danych – jeszcze] polegająca na natarczywym, naprzykrzającym się przymuszaniu do potwierdzenia rzeczy oczywistych, powodująca uczucie nękania, obłędu lub psychozy.                     

 Zagadnienia uzupełniające dotyczyły:

1. kryteriów lub ich braku w zakresie wyznaczenia inspektora w praktyce AD – sytuacja problemowa

2. wypełnienia zadań organizacyjnych w świetle RODO i UODO jako przedmiot audytu

3. perspektyw i zagrożeń w działaniach inspektora

 r.pr. Anna Rajchel 

Moderator: dr Paweł Woroniecki – Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego