W dniu 6 czerwca 2019 r w siedzibie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych odbyły się

Warsztaty SIODO dla Członków Stowarzyszenia

Temat – Problematyka wprowadzania przepisów ochrony danych osobowych w praktyce

Zagadnienia opracowane I PREZENTOWANE w autorskich opracowaniach z komentarzem przez Członków SIODO obejmowały:
 
1.    ścieżkę przepływu danych osobowych od przybycia osoby do administratora danych, poprzez systemy rejestracji do archiwizacji – autor Pan Jan Fedorowicz
2.    wykazanie możliwości poinformowania osoby w czasie jej nieprzytomności – studium przypadku – jak i kiedy oraz do kiedy i kto jest w obowiązku spełnić informowanie art. 13 ust. 1 -2 RODO – komentarz do zagadnienia Pan Jarosław Feliński
3.    specyfikę jednostki opieki nad małoletnimi i warunki zatrudnienia personelu nadzorczego oraz zasady realizacji zadań w placówce opiekuńczo-wychowawczej – studium przypadku z komentarzem i zagrożeniami organizacyjnymi – autorka Pani Bogdanna Krupińska
4.    zakres zadań i fazy projektowania potencjalnej relacji pomiędzy ZLECENIODAWCA [ADO] –> ZLECENIOBIORCA [PP] w zróżnicowanych potrzebach ADO – autorka Pani Dorota Żarska Sacharczuk
 
żywa i merytoryczna dyskusja po każdym wystąpieniu sprzyjała wypracowaniu uzgodnień co do trybu postępowania w przedstawionych sytuacjach
 
1.    WNIOSEK O ROZSZERZENIE TEMATYKI NZOZ I SZPITALI w kolejnej edycji warsztatów PRZEDSTAWIŁ pan Józef Jaworski
2.    planowane kolejne zajęcia – WRZESIEŃ 2019