W dniach 4 – 5 czerwca 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym – Hala Stulecia Wrocław reprezentacja Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w osobach : 

Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO 

Pan Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO 

uczestniczyła w Kongresie Zarządzania Administracją Samorządową. 

W trakcie Kongresu członkowie SIODO podjęli tematykę wprowadzania nowych regulacji prawnych ochrony danych osobowych w świetle RODO w panelach: 

4 czerwca 2019 r 

WSPÓLNE USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE W JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I ZAGROŻENIA 

Powitanie gości Partnera Głównego Konferencji Centrum Usług Wspólnych 

1. Prowadzenie wspólnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych) 

2. Obsługa płac w jednostkach 

3. Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

4. Centralizacja podatku VAT 

5. Wspólne e-płatności 

6. Przedstawienie raportu „Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług” 

7. Wspólne zakupy usługi ubezpieczeniowej 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej): 

Jolanta Caputa – główny księgowy, Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 

Dawid Czerw – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

Monika Grabowska – dyrektor ds. sprzedażay i produktów, Fundacja Polska Bezgotówkowa 

Beata Kurek – zastępca dyrektora Wydziału i Kontroli, Urząd Miasta Lublin 

Michał Legumina – dyrektor innowacji i rozwoju, Atende S.A. 

Katarzyna Rydlewska – manager Biura Ubezpieczeń Klientów korporacyjnych EIB S.A. 

Mikołaj Świerkowski – Deputy Sales Director, MWT Solutions S.A. 

Moderator: Dr. Paweł Modrzyński – Kierownik Pracowni Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy 

Pan Dawid Czerw przedstawił wstępną roczną ocenę wykonywania ustawowych zadań inspektorów ODO w scentralizowanej formie JEDEN INSPEKTOR DLA KILKUNASTU ORGANIZACJI, JEDNOSTEK – blaski i cienie przyjętego rozwiązania, ze szczególnym podkreśleniem różnic w charakterze działań i zadań statutowych organizacji. Wystąpienie spowodowało ożywioną dyskusję na sali i liczne konsultacje oraz rozmowy kuluarowe. 

5 czerwca 2019 r 

OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU, PROWADZENIE REJESTRÓW DOKUMENTÓW I ZDARZEŃ, REALIZACJA SKARG I WNIOSKÓW 

1. Praktyczne problemy z realizacją skarg i wniosków w świetle zmienionych przepisów ustaw samorządowych – rola komisji skarg, wniosków i petycji 

2. Technologie usprawniające zarządzanie, obieg informacji oraz digitalizację dokumentacji 

3. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją 

4. E–doręczenia a obsługa korespondencji w urzędach 

5. Rozwój e-dokumentów na aplikacje mobilne 

6. Standaryzacja usług on-line administracji publicznej 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej): 

Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla 

Dawid Czerw – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

Moderator: Klaudiusz Kawecki – radca prawny, wspólnik w Kancelarii K. Kawecki, G. Syjut i Wspólnicy Sp. k. 

Pan Dawid Czerw przedstawił zasady opracowania specyfikacji istotnych warunków bezpieczeństwa do projektu zamówienia publicznego na usługi Elektronicznego Systemu Obiegu dokumentów przy spełnieniu warunków określonych w RODO i zadań osób zaangażowanych w działania przygotowania, zawarcia i kontroli umowy na usługę. 

w panelu kolejnym 

RODO I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Przepisy sektorowe (wprowadzające RODO) i inne mające wpływ na ochronę danych osobowych w samorządzie terytorialnym 

2. Praktyczne problemy ze sprawowaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych w samorządzie 

3. RODO a obowiązkowe transmisje i nagrywanie sesji organów uchwałodawczych 

4. Dane osobowe w zatrudnieniu oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej 

5. Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej 

6. Prywatność i ochrona danych osobowych jako przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej 

7. Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej): 

Krzysztof Juszczak – dyrektor projektu, CompNet Sp. z o.o. 

Monika Krasińska – dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, GIODO 

Piotr Kitela – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

Dr Dominik Lubasz – radca prawny, wspólnik, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych 

Sebastian Sobecki – inspektor ochrony danych, dyrektor Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji, Urząd Miejski Wrocławia 

Sebastian Strzech – prezes zarządu, CompNet Sp. z o.o. 

Moderator: dr. hab. Agnieszka Piskorz Ryń – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego 

Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO wykazał zakres włączenia Inspektora ODO w procesy współdziałania osób funkcyjnych w przygotowanie sesji z uwzględnieniem wskazania możliwości prawnych transmisji w świetle RODO. 

Obaj reprezentanci SIODO udzielali dodatkowych porad i konsultacji w trakcie wydarzenia, zapraszając jednocześnie na wszelkie inicjatywy organizowane przez SIODO w 2019 r i latach kolejnych.