W dniu 11 marca 2019 r na zaproszenie Przewodniczącego KONWENTU WÓJTÓW I BURMISTRZÓW GMIN SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO Prezes Zarządu SIODO wygłosił wykład na temat zadań administratorów danych w świetle znowelizowanych przepisów prawa ochrony danych osobowych. 

W trakcie wykładu zaprezentował obszary organizacyjnego i technicznego zabezpieczenia danych w JST, ze szczególnym uwzględnieniem roli Inspektora ODO w każdym procesie związanym z przetwarzaniem danych osobowych na poziomie gminy. Podkreślił znaczenie i rolę Inspektora ODO w uświadamianiu problematyki przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawy prawne, każdej osobie zaangażowanej w tych procesach. 

Omówił obszar czynności wdrożeniowych oraz narzędzia weryfikacji przyjętych rozwiązań w celu ich ewentualnego usprawnienia.

Spotkanie zakończono dyskusją na temat niepokojących zjawisk zagrażających integralności przetwarzanych danych.