W dniach 17 i 24 lutego 2019 r na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WIT w Warszawie Komisje Egzaminacyjne pod kierownictwem:

  • Dr Barbary Mażbic Kulmy – Przewodnicząca

Członków komisji

  • mgr Jarosława Felińskiego
  • mgr Sebastiana Szczerby
  • dr Włodzimierza Kuzaka – Przewodniczący

     Członków komisji

  • dr Tomasza Lenarczyka
  • mgr Przemysław Olszewskiego

przyjęły egzaminy dyplomowe słuchaczy VI edycji podyplomowych studiów:
 

„Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” 2017/2018

    Egzaminy stanowiły ostatni etap cyklu kształcenia słuchaczy w trakcie którego  poznawali aspekty interdyscyplinarnego zarządzania, w kontekście przepisów Rozporządzenia UE do 25 maja 2018 roku – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Szeroki zakres wiedzy i umiejętności odnoszących się do kwalifikacji zawodowych IODO, pozwolą odpowiednio rozpoznawać przepisy prawa ochrony danych osobowych, standaryzować postępowanie administratorów danych w organizacjach, a także umiejętnie reagować na nowe zagrożenia i ryzyka utraty informacji. 
 

     Słuchacze realizowali w praktyce zadania krytycznej analizy przepisów praw, dokonywali oceny ryzyka niezgodności przetwarzania danych, a także weryfikacji i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji. Komisje po uzyskaniu pełnych i wyczerpujących odpowiedzi, wysoko oceniły przystępujących do egzaminu słuchaczy. 
 

      Przewodniczący Komisji dziękowali za zaangażowanie w trakcie studiów z radością i satysfakcją gratulując ukończenia studiów. Podziękowania zostały złożone także członkom komisji Panu Jarosławowi Felińskiemu Prezesowi Stowarzyszenia SIODO, które to Stowarzyszenie wspiera w ramach porozumienia z Uczelnią kształcenie podyplomowe IODO.
 

     Kształcenie IODO w nowej prawnej rzeczywistości zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru oraz krajowych przepisów ochrony danych osobowych potwierdziło po raz kolejny potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności w następnych edycjach.