W sobotę 02 lutego 2019 r w Wyższej szkole Ekonomicznej w Białymstoku Komisja Egzaminacyjna pod kierownictwem:

  • Jarosława Felińskiego – Prezesa SIODO

oraz członków komisji

  • Moniki Szewczul
  • Jana Grądzkiego

przyjęła egzaminy dyplomowe słuchaczy I edycji podyplomowych studiów: 
 

„Inspektor Ochrony danych Osobowych” 2017/2018

Egzaminy stanowiły podsumowanie cyklu specjalistycznego kształcenia, podczas którego słuchacze poznawali zadania interdyscyplinarnego zarządzającego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście poprzednich i obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych z rozwinięciem zakresu bezpieczeństwa informacji.  

Komisji przewodniczył Pan Jarosław Feliński, który wszystkim słuchaczom w imieniu JM Rektora WSE dziękował za zaangażowanie w trakcie studiów oraz gratulował i satysfakcją ogłosił wyniki i pochwały z uzyskania wysokich ocen i tym samym ukończenia studiów wszystkim ABSOLWENTOM. 

Podziękowania zostały złożone także członkom komisji Panu Janowi Grądzkiemu wykładowcy i sekretarzowi Komisji Pani Monice Szewczul za Jej zaangażowanie i opiekę nad słuchaczami w czasie realizacji programu. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych od lat wspiera edukacyjne inicjatywy zmierzające do podwyższania świadomości osób funkcyjnych, a w ramach porozumienia z Uczelnią w odpowiedzialny sposób prowadzi kształcenie podyplomowe IODO.

Władze Uczelni poinformowały, iż już od kwietnia 2019 r – rozpoczynają wstępna rekrutację na kolejną edycję studiów Inspektor Ochrony Danych Osobowych  WSE w Białymstoku, co spotkało się z pełną aprobatą i pochwałą Kierownictwa SIODO.