W sobotę 20 października 2018r. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania PAN, w obecności Prof. dr hab. inż. Macieja Krawczaka uroczystą inauguracją rozpoczęła się 7 edycja specjalistycznych studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Uroczystość zaszczycili:

  • Pani Barbara Krępska – Naczelnik Biura Edukacji m. st. Warszawy
  • Pan Jan Grądzki – Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Warszawie
  • Pan Jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
  • Pani Justyna Aniszewska – Członek Zarządu i Skarbnik SIODO
  • Pan dr Włodzimierz Kuzak – Dziekan Wydziału WIT WSISiZ

Pan Rektor w okolicznościowym wystąpieniu określił znaczenie INFORMACJI i zasad ochrony danych osobowych we współczesnej technologicznie zaawansowanej rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem roli inspektorów ODO. Podkreślając wagę nowego zawodu i systematyczność Uczelni w realizacji kształcenia IODO, podkreślił wielowątkowość wyzwań i konieczność zdobywania wysokich kompetencji zawodowych w świetle RODO i przepisów krajowych.


Pan Jan Grądzki Dyrektor ZS nr 11, wskazał na nowa inicjatywę SIODO i Technikum w wymiarze projektu edukacyjnego policealne studium TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, które we współpracy z SIODO zostanie zgłoszone odpowiednim organom, do realizacji w przyszłym roku szkolnym. 

Podkreślił rolę Inspektorów ODO jako menedżerów zarządzających i techników wspierających pracę zespołów odpowiedzialnych za realizację prawa ochrony danych osobowych w organizacjach.


Kolejnym mówcą była Pani Barbara Krępska – Naczelnik Biura Edukacji m. st. Warszawy, która wystąpieniem wspierającym zarówno przedstawiony projekt, jak również w nadziei na wsparcie dotychczasowych działań inspektorów w placówkach oświatowych podzieliła zapał i potrzebę kształcenia specjalistów ODO. Dostrzegając konieczność usystematyzowania wiedzy i kompetencji, a w perspektywie pożytecznych kwalifikacji zawodowych życzyła wszystkim słuchaczom wytrwałości i powodzenia w procesie edukacji.


Dziekan WIT WSISiZ Pan dr W. Kuzak, podkreślił zalety programu i wymagania stawiane słuchaczom oraz pełne zaangażowanie dedykowanej kadry wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz kształcenia specjalistów bezpieczeństwa danych i informacji.


Wystąpienia podsumował akt podpisania Porozumienia o współpracy SIODO i ZS nr 11.


Podsumowaniem uroczystości było zdanie wygłoszone przez Pana Jarosława Felińskiego Prezesa SIODO –
bezpieczeństwo to wiedza, a „dobra wiedza to dobra praca i przyszłość”, które było cytatem i parafrazą słów Pana Prof M. Krawczaka.


Uroczystość jak zawsze doskonale prowadziła Pani Justyna Aniszewska Skarbnik SIODO.