Jarosław Feliński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych reprezentował środowisko SIODO w dniu 26 czerwca 2018 r. podczas V Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W trakcie dyskusji na temat „ORGANIZACJA WYBORÓW – ZADANIA JST” poruszone zostały zagadnienia:

  1. Nowe przepisy – konsekwencje dla samorządów
  2. Porozumienia JST z KBW – porozumienie w sprawie określenia warunków organizacyjno – administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania
  3. Współpraca urzędu z urzędnikami wyborczymi.
  4. Budowanie relacji – jak to zrobić, żeby wybory w JST zorganizowane zostały sprawnie?

Udział w dyskusji wzięli [w kolejności alfabetycznej]:

Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Andrzej Maciejewski – Przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
Robert Stępowski – Autor książki pt. „Jak wygrać wybory”, ekspert marketingmiejsca.com.pl
Moderator: Marcin Wojdat – Sekretarz Warszawy

Przedstawione przez Prezesa SIODO wątpliwości rozgrzały atmosferę przedwakacyjnego spotkania. Zapowiedziano powrót do tematyki Wybory a RODO w trakcie kolejnych wydarzeń organizowanych jesienią 2018 po ogłoszeniu terminów wyborów.

http://seminariumsekretarzy.pl/