Konferencja była miejscem zdobycia praktycznej wiedzy, spotkania z  najlepszymi ekspertami, wymiany poglądów oraz poznania pierwszych rezultatów wprowadzenia nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych.

W trakcie konferencji zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm działających w obszarze bepieczństwa cyfrowego  zaprezentowali szereg praktycznych informacji, które pozwolą na efektywne działania związane z bezpieczeństwem cyfrowym i ochroną danych osobowych.  Rozwój handlu elektronicznego, mobilnych rozwiązań i aplikacji  stawiają przed przedstawicielami biznesu, samorządów oraz instytucji publicznych codziennie nowe wyzwania związane z zabezpieczeniem  danych. Nowe trendy w zakresie gromadzenia danych pokazują, że sfera bezpieczeństwa danych osobowych wychodzi poza ramy danych i obejmuje w równym stopniu ochronę danych osobowych, systemy informatyczne oraz własność intelektualną.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono najlepszych ekspertów, którzy pracują przy tworzeniu regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych jak również odpowiadają za wdrażanie tych rozwiązań w praktyce.

  • Dr Maciej Kawecki
  • Jarosław Feliński, Prezes SIODO
  • Anna Florczyk-Życzkowska
  • Małgorzata Mrozińska-Kruk

Prezentacja RODO w pigułce – Jarosław Feliński, Prezez SIODO