W dniu 28 maja 2017 r. członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pan Michał Tuz przeprowadził w formie otwartego wykładu, zajęcia na temat „Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian” z absolwentami studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Treść wykładu koncentrowała się na zagadnieniach związanych ze zmianami przepisów prawa ochrony danych osobowych w świetle nowej regulacji RODO. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, które zacznie być stosowane z dniem 25 maja 2018 r, powoduje zmianę profilu zarządzania danymi osobowych w skali każdego podmiotu. Wprowadzenie kwalifikacji zawodowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych oznacza jakościowy zwrot w konstrukcji stosowania przepisów ODO i konieczność merytorycznego określenia potrzeb organizacji w wymiarze oceny stanu przetwarzania danych osobowych i analizy ryzyka związanego z procesami przetwarzania i zabezpieczenia danych. Omawiane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami. 

Kończąc spotkanie Pan Michał Tuz zapraszał zainteresowanych do podjęcia specjalistycznych studiów podyplomowych Inspektor ochrony danych osobowych.