Szanowni Państwo, 

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się II Konferencja SIODO pt. „RODO 2018 – Nowy porządek prawa ochrony danych osobowych”.

Konferencję otworzył Pan Jarosław Feliński wskazując na nowy wymiar ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO. 

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak Rektor WIT, wskazując na zjawiska wykorzystania danych osobowych i próby cywilizowania procesów przetwarzania danych w cyber-rzeczywistości. 

Taki tytuł – „RODO a …” przyświecał wszystkim wystąpieniom prelegentów wydarzenia, na które przybyła ponad 200 osobowa grupa uczestników. 

Pan Jan Grądzki wysątpieniem o kwalifikacjach zawodowych określonych w RODO jako warunku koniecznego do sprawnej realizacji zadań IODO, wskazał na jakościową zmianę osoób zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych, a tym samym po głębokiej analizie wykazał potrzebę rynku pracy. Podsumowując, Pan Jan Grądzki wskazał na współpracę z Prezesem SIODO w wymiarze podjętych działań zmierzających do wprowadzenia nowej specjalności zawodowej, którą określono jako nowy zawód o nazwie Technik Bezpieczni Informacji.

W drugim wystąpieniu, Pani Ewa Kornacka przedstawiła zakres zmian przepisów RODO w aspektach społecznych, zmianie postrzegania nowych przepisów i możliwościach reklamowania nadużycia przetwarzanych danych osobowych. Wypełnieniem praw osób, możliwością kontroli podmiotów i stosowanych uprawnień oraganów wykazała zmianę RODO w stosunku do poprzedniego UODO. 

Pan Jarosław Feliński w swoim wystąpieniu przedstawił RODO w wymiarze cyklu postępujących zmian prawa ochrony danych osobowych, procesie przekształcania organizacji/instytucji, a także działań wprowadzająych nowe regulacje. Odnosząc się do wcześniejszych wystąpie, podkreślił znaczenie Inspektora Ochrony Danych w organizacji, jako inteligentej ochrony danych osobowych, a nie iluzorycznej ODO. Zwrócił uwagę na nowe zjawiska związane z RODO, jako rozmaitą ODO, ryzykowną ODO, realną ODO – przestrzegając przed roszczeniami ODO, a nawet ruiną ODO. 

Pan Rafał Kula w kontekście RODO określił swoim wystąpieniem konieczność wprowadzania zmian technicznych, informacyjnych i komunikacyjnych z każdym potencjalnym klientem, interesantem w działalności urzędu, szkoły i innych instytucji. Wykazał potrzebę edukacyjnego i świadomościowego działania RODO w nowym porządku prawa. 

Dr Tomasz Lenarczyk w trzecim panelu wystąpień, wskazując na nowe regulacje, odnosił się do podstawowych praw osób, których dane dotyczą poprzez pryzmat prawa do kontroli przetwarzania danych przez administratorów. Określił w hipotetycznym zakresie, potencjalnie groźną z punktu widzenia kosztów, możliwość budzącej się nowej kategorii postępowań w związku z przetwarzaniem danych jako – ROSZCZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Znakomite wystąpienie dało wiele wątków do dalszej dyskusji. 

Pan Przemysław Kanikowski i Pan Przemysław Frańczak w dynamicznej prezentacji przedstawili RODO w wymiarze zabezpieczeń zgodnych z innymi przepisami prawa i standardów bezpieczeństwa informacji w organizacji. Pan Przemysław Kanikowski wskazał na zależność RODO i/a KRI w administracji, oświacie oraz innych podmiotach publicznych. Równie spójny głos zawierał się w pełnej ekspresji wypowiedzi Pana Przemysława Frańczaka prezentującego sektor podmiotów biznesowych i standardów stosowanych w tym obszarze. 

Dyskusją o kolejnych wyzwaniach i planach zakończono II Konferencję SIODO.