W dniu 12 maja 2018 r w historycznych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podpisano Porozumienie o współpracy w rozwijaniu idei edukacji i poszanowania prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Uwzględniając zakres zmian przepisów prawa 2018 roku (RODO), Strony deklarują wzajemne wsparcie w organizowaniu wydarzeń i przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości społeczeństwa informacyjnego, a także wymianę doświadczeń z prowadzonych analiz zagrożeń i oceny skutków ich oddziaływania.  WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych będą organizowały konferencje, seminaria i merytoryczne wsparcie podyplomowych studiów specjalistycznych ochrony danych osobowych oraz inne działania w obszarach prywatności.

Porozumienie: SIODO – Uniwersytet Jagielloński