8 czerwca 2017 roku w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – ul. Stara 4, członkowie Stowarzyszenia SIODO przeprowadzili otwarte spotkanie informacyjne dla kierowniczej kadry Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Oświaty Dzielnic. Spotkanie prowadził Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – Pan Jarosław Feliński, a konsultacji udzielali członkowie SIODO Pan Michał Tuz i Pani Ewa Felińska.Tematem spotkania była – ”Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej – studium przypadku” – zależności i wyłączenia w stosowaniu przepisów obu ustaw.