W dniu 2 czerwca 2017 r na zaproszenie Prezesa Zarządu TUV NORD POLSKA w Katowicach podczas VIII KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI wystąpienie wygłosił Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

Tematem wystąpienia były – ” Międzynarodowe [RODO] i krajowe [UODO] regulacje prawne ochrony danych osobowych – nowe zadania administratorów” w świetle zmian przepisów prawa roku 2018. 

Szczególną uwagę prelegent zwrócił na stan przygotowania jednostek organizacyjnych do wdrożenia nowych przepisów od dnia 25 maja 2018 roku. 

Omówiono zakres różnic w przepisach UODO i RODO, a także obszary zgodności działań ABI i Inspektora Ochrony Danych, akcentując potrzebę specjalistycznego kształcenia Inspektorów w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych odpowiednich do spełnienia warunków RODO (szkolenia i audyty bezpieczeństwa danych osobowych).