W historycznym dniu 25 maja 2017 r w sali im. Marii Skłodowskiej Curie w Pałacu Staszica na rok przed reformą systemu ochrony danych osobowych, odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i współudziale AGH w Krakowie I Konferencja SIODO na temat:

KWALIFIKACJE ZAWODOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH – JAKOŚCIOWA ZMIANA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Konferencja była wydarzeniem które patronatem honorowym objęli:

 • Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Rektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 • Komendant – Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
 • Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie dr Magdalena Fiternicka Gorzko
 • Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu prof. DSW dr hab. Hana Červinková

Patronat medialny zapewniło wydawnictwo:

 •     Wolters Kluwer

Zaproszeni Goście:

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – uczestniczył Pan Tomasz Soczyński
 • Ministerstwo Cyfryzacji – uczestniczył Pan dr Maciej Kawecki
 • Stowarzyszenie SABI – uczestniczył członek Zarządu SABI

Wystąpienia wygłosili:

 • Pani dr Ewa Kulesza – Pierwszy polski GIODO
 • Pan dr Maciej Kawecki – doradca w Gabinecie Politycznym. Ministra Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pan Tomasz Soczyński – Z-ca Dyr. Departamentu Informatyki – GIODO
 • Pan Rafał Kula – Logonet
 • Pan Jacek Saramaga – SSO w Przemyślu
 • Pan Grzegorz Holka – UM w Szczecinie
 • Pan Jarosław Feliński – Prezes SIODO

W trakcie Konferencji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków SIODO Prezes Stowarzyszenia Pan Jarosław Feliński z Wiceprezes Panią Natalią Bender wręczyli akty nadania honorowego członkostwa SIODO:

Pani dr Ewa Kulesza – w uznaniu zasług rozwoju idei poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w erze społeczeństwa informacyjnego oraz prekursorskich działań w trakcie pełnienia zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pan prof. dr hab. inż Maciej Krawczak – w uznaniu zasług i zaangażowania w rozwój innowacyjnych metod kształcenia w obszarach prywatności i ochrony danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym