Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie otwarte Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Na spotkaniu omówiono przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nachodzących zmian.