Autor programu spotkania:

Jarosław Jan Feliński – twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI AMW w Gdyni, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA we WROCŁAWIU, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, WSAP Szczecin oraz WSISiZ WIT PAN Warszawa – kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w roku akademickim 2013 – 2016/2017. Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni WDiOM- praktyk, wykładowca wyższych uczelni (UJ i AGH Kraków; WIT PAN Warszawa, AMW Gdynia, WSAP Szczecin), audytor wiodący ISO PN 27001 IRCA ISMS,. Konsultant Kancelarii Senatu – 2007; Min. Gospodarki -2006; Trybunału Konstytucyjnego -2010. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy i od 2007 r – WCIES Warszawa. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO].

Program spotkania

1. Zakres Ustawy o Ochronie Danych Osobowych po 1 stycznia 2015
a. Zakres przedmiotowy i podmiotowy U.O.D.O po nowelizacji 01.01.2015
b. Klasyfikacja przepisów UODO i związanych; Klasyfikacja danych; Klasyfikacja zbiorów [trwałe, doraźne itd.] Kategorie danych osobowych – zwykłe, wrażliwe, identyfikacyjne, dziedzinowe – ustawa SIO – eDATA.
c. Zakres zmian UODO 2015 – Ustawa Kodeks Wyborczy – Ustawa SIO – Ustawa o porządku i czystości w gminie 2015 – Rozporządzenie KRI – PN 27001

2. Nowe obowiązki ABI w świetle zmian 2015

a. ABI w strukturze organizacji – schemat organizacyjny omówienie zmian
b. Status i zakres zadań ustawowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji od 2015
c. Słowniczek ABI od Aktywa do Zagrożenia – alfabet ABI. Celowość opracowania PBI

3. Obowiązki prawne ABI po nowelizacji 2015 i IODO 25 MAJA 2018 r.
a. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Zakres i cel zmian – kwalifikacje IODO.

4. Obowiązki organizacyjne ABI – IODO

a. Struktura organizacyjna ochrony danych osobowych, Upoważnienia do przetwarzania danych – wariant
b. Zasady prowadzenia nadzoru wewnętrznego i sprawozdania rocznego

5. Obowiązki ABI w zakresie nadzoru i IODO
Wymagana dokumentacja – Zadania funkcyjnych 

Oferta studiów: Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI / IODo/ DPO – studia podyplomowe

Termin: 10 lutego 2017 r., godz. 10.00 – 14.00
 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, sala. 111, Wrocław