Dnia 29 września 2016 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się bezpłatne szkolenie otwarte – „Nowe ustawowe zadania ADO i ABI po roku doświadczeń”.

Celem spotkania było omówienie doświadczeń Administratorów Danych Osobowych [ADO] i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji [ABI] po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej w 2015 roku. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Jarosława Felińskiego.

Jarosław FELIŃSKI

Kierownik studiów ABI AMW w Gdyni, twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem, informacji dla ABI [od 2013] oraz IOD [od 2017] – AMW Gdynia, DSW we Wrocławiu, AGH w Krakowie, WSAP Szczecin oraz WSISiZ WIT PAN Warszawa – kierownik merytoryczny studiów podyplomowych w roku akademickim 2013-2016/2017. Doktorant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich praktyk, wykładowca wyższych uczelni (UJ i AGH Kraków; WIT pod auspicjami PAN Warszawa, AMW Gdynia, WSAP Szczecin), Audytor Wiodący ISO PN 27001 IRCA. Konsultant Kancelarii Senatu – 2007; Min. Gospodarki -2006; BRPO – 2009; Trybunału Konstytucyjnego – 2010. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. 

Od 12-10-2016 r. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO]