Wątpliwości/opinie

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, mając na uwadze liczne zapytania oraz wątpliwości w zakresie żądań podmiotów zamawiających  niejednoktornie sprzecznych bądź nieadekwatnych zapisów zapytań lub zaproszeń w ramach zamówień publicznych, wychodzi naprzeciw potrzebom dyskusji w tym obszarze. 

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w opiniowaniu i ocenianiu publikacji oraz czynnej dyskusji.  

OPINIA SIODO W ZAKRESIE KODEKSU POSTĘPOWANIA DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismo dotyczące Kodeksu postępowania dla jednostek oświatowych mający na celu doprecyzowanie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Powodem podjęcia inicjatywy oraz wzięcia udziału w konsultacjach jest budząca wątpliwości treść proponowanego Kodeksu.

Wraz z pismem przewodnim przekazano również załącznik w postaci szeregu pytań do autorów.

Pytania przygotowane zostały przez Członków SIODO podczas licznych dyskusji.

PEŁNA TREŚĆ PISMA PRZEKAZANEGO DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – kliknij

Poniżej kilka wybranych pytań:

1. Czy autorzy przewidują skupienie się na temacie aktywności podmiotów w mediach społecznościowych?

2. Czy autorzy przewidują zajęcie stanowiska w kwestii Rady Rodziców?

3. Na jakiej podstawie autorzy określili obowiązek szkolenia pracowników raz na 3 lata?

4. Czy rekomendacją autorów jest wydawanie osobnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie różnych czynności? 

Członek SIODO wskazuje na luki w prawie oraz zgłasza sprawę do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej w związku z przekazaniem danych Poczcie Polskiej

Minister Cyfryzacji udostępnił dane Polaków Poczcie Polskiej bez podstawy prawnej – stwierdził polski prawnik. I, wykorzystując mało znane unijne przepisy, złożył skargę bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Artykuł tutaj – kliknij

Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz GCUW w okresie marzec – grudzień 2020 r.

Szanowni Państwo Inspektorzy, 

Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz CUW – GDAŃSK, analiza dokumentacji budzi jednak pewne wątpliwości:

1. Czy wymagania stawiane w zamówieniu są akcteptowalne? 

2. Kto z Państwa spełnia wymagania określone w zamówieniu? Oraz jak się Państwo do nich odnosicie?

3. Czy żądania względem spełnienia wskazanych warunków jest działaniem w granicach przepisów prawa?

Link do zamówienia


Jeżeli chcą Państwo podzielić się swoimi refleksjami na temat tego, bądź innych zamówień publicznych, prosimy o kontakt mailowy. 

Kontakt:

Dawid Czerw dawid.czerw@siodo.pl

Piotr Kitela sekretarz@siodo.pl