KONFERENCJA SIODO – 8 GRUDNIA 2021 / REJESTRACJA

W dniu 8 grudnia 2021 odbędzie się konferencja SIODO pt. „O SEMANTYCE PRYWATNOŚCI, DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONIE DANYCH W ŚWIETLE RODO”.

Wieloznaczność czy jednoznaczność pojęć i definicji powinna cechować działania związane z poszanowaniem praw podstawowych. Fundamentem porozumienia stron, jest posługiwanie się tożsamym językiem. Jak w praktyce wygląda rozmowa o zapisach Ogólnego Rozporządzenia, czy nadal pokutuje przenoszenie „starych” określeń i pojęć do „nowego” porządku prawnego poszanowania praw i wolności o których mowa w rodo? Czy dane są gromadzone, utrwalane i ewidencjonowane wyłącznie w trybie rodo, czy może istnieją inne przesłanki? Czym różnią się dane osobowe od dóbr osobistych i jakiej ochronie podlegają. O tym w czasie konferencji mówić będą zaproszeni eksperci.

Celem zasadniczym konferencji jest systematyka pojęć wieloznaczeniowych w kontekście organizacji i zarządzania bezpieczeństwem oraz podstawowych praw 
i wolności. Określenie regulacji zapewniających poszanowaniem praw podstawowych jak: – konstytucja i ustawy, ustawy o informatyzacji i przepisy powiązane. Klasyfikacja danych osobowych – wg rodo, uodo, dodo. Typologia dóbr osobistych 
i wizerunku – prawo autorskie i pochodne. 

Zapraszam do udziału

J. Feliński

Prezes Zarządu SIODO

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

  Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r.

  Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.

  Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania” – Przykładem głosu w sprawie

  20 stycznia 2021 r. odbyła się Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”, na której poruszony został m.in. temat zdalnej nauki – który w dobie pandemii okazał się skomplikowanym wyzwaniem dla wielu organizacji i społeczeństwa.

  Spotkanie webinaryjne SIODO „1000 dni z RODO”

  W dniu 18 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie webinaryjne „1000 DNI Z RODO” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

  W kolejności wystąpień podjęto zagadnienia: Pan Dawid Czew – Członek Zarządu SIODO w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował temat „Klauzulowanie” – rozpoznanie i wyłączenie obowiązku informowania według OROD, w którym poruszył realizowany przez wielu Administratorów trend nadmiernego informowania oraz dezinformacji w kontekście realizacji obowiązków wykonywanych w trybie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 OROD.