KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie wyraża wdzięczność Władzom Politechniki Częstochowskiej za nieocenione wsparcie organizacyjne, a szczególne podziękowania składamy osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

Konferencja pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

„TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” PIERWSZA W POLSCE FORMA KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

„TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI”PIERWSZA W POLSCE FORMA KSZTAŁCENIASPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI Z nieukrywaną satysfakcją przyjmujemy fakt opublikowania w Głosie Nauczycielskim nr 50 z dnia 9 grudnia 2020 r. wywiadu z Panem Jarosławem Felińskim i Panem dyrektorem Janem Grądzkim, w którym naświetlono w zarysie nową nieznaną w Polsce formę kształcenia kadr specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.Pan Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor szczegółowego programu rzetelnego i kompleksowego kształcenia nowych kadr, kładzie nacisk na potrzebę edukacji nowego zasobu ekspertów na poziomie szkoły zawodowej.Technik Bezpieczeństwa Informacji jako nowy zawód może mieć szansę realizacji w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, którą zarządza Pan dyrektor Jan Grądzki.