Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbędzie się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbędzie się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwa do 18:00. 

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

Dokładne informacje o sposobie przeprowadzenia walnego zebrania przesłane zostaną do Państwa na tydzień przez spotkaniem.


Z poważaniem,
Piotr KitelaSekretarz SIODO