CYBERTOŻSAMOŚĆ XXI w. w aspektach państwowych, filozoficznych i prawnych

Data wydarzenia – 22.02.2022

Komitet Naukowy VI NAUKOWEJ KONFERENCJI SIODO:

prof.zw. Piotr Mickiewicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Przewodniczący Komitetu
dr hab. inż. Mariusz Frączek – Profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. inż. Piotr Dela – Profesor Akademii Kaliskiej, Główny Specjalista Morskiego Centrum Cyberprzestrzeni
dr hab. inż. Jerzy Kosiński – Profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Dyrektor Morskiego Centrum Cyberprzestrzeni
płk dr hab. inż. Grzegorz Pilarski – Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
ppłk rez. dr inż. Leszek Wołaniu – Adiunkt, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. inż. Jan Zych prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Joanna Grubicka, Akademia Pomorska w Słupsku
dr Iwona Ładysz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr Ewa Matuska – Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab.inż. Anna Kawałek – Politechnika Częstochowska
dr inż. Michał Pałęga – Politechnika Częstochowska
dr Katarzyna Biskup-Grabowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy

Prelegenci VI NAUKOWEJ KONFERENCJI SIODO

dr Ewa Kulesza – pierwszy GIODO w latach 1998-2006
dr hab. inż. Mariusz Frączek – Profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku
prof. Marian Cieślarczyk – WAT Warszawa
prof. Zbigniew Mikołejko
prof. Bogdan Stefanowicz – WIT Warszawa
prof. Hanna Batorowska – UP Kraków
prof. DSW dr hab. Beata Sierocka – DSW Wrocław
prof. Wiesław Godzic – SWPS Warszawa
dr Joanna Grubicka, Akademia Pomorska w Słupsku
Jarosław Feliński – Prezes SIODO
Rafał Kula – ekspert z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej oraz zasad ograniczania jawności

Komitet Organizacyjny VI NAUKOWEJ KONFERENCJI SIODO:

Dawid Czerw
Piotr Kitela
Bogdanna Krupińska