W dniu 28 września 2019 r delegacja licznej [57 absolwentów!] zakończonych studiów podyplomowych IODO edycja 8.0 w roku akademickim 2018/2019 uroczyście odebrała świadectwa ukończenia studiów na spotkaniu z Panią Rektor WSAP dr Magdaleną Fiternicką Gorzko.

Pani Rektor podkreśliła znaczenie danych osobowych w czasach dynamicznie rozwijającej się technologii i wartości informacji zbliżonej wartością do cennego kruszcu jakim jest złoto.

Opiekun merytoryczny studiów Pan Jarosław Feliński zaznaczył wartość kompetencji twardych i pełnych kwalifikacji zawodowych w nowych zjawiskach związanych z RODO i działaniami społeczeństwa informacyjnego. Zaznaczył,że troską każdego pracodawcy – administratora powinna być racjonalna inwestycja w swojego inspektora, znającego charakter jednostki organizacyjnej spójnej z przepisami RODO.

Prognozowanie  potrzeby edukowania specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji i organizacji ochrony danych od 2014 roku na 4 lata przed wejściem w życie RODO, było prawidłową diagnozą potrzeb kształcenia – podkreślił w podsumowaniu spotkania.

Nowy program i propozycja podwyższania kwalifikacji na poziomie „IODO zaawansowany” – jest kolejną propozycja formalnych studiów w oparciu o ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Fotorelacja: https://wsap.szczecin.pl/aktualnosci/8-edycja-studiow-inspektor-ochrony-danych-osobowych-za-nami/