W dniu 23 czerwca 2019 r odbyły się egzaminy dyplomowe i uroczyste zakończenie studiów podyplomowych
– INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ABSOLWENCI 2019 – EDYCJA IV

na Wydziale  Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła Kierownik Studiów Pani prof. zw.dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch przy udziale Kierownika merytorycznego studiów Jarosława Felińskiego Prezesa SIODO, Pana Sebastiana Szczerby wykładowcy AGH w Krakowie i oczywiście wspaniałych ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2019!

ABSOLWENCI w trakcie studiów poznawali zadania interdyscyplinarnego wymiaru zarządzania bezpieczeństwem informacji, systematycznie weryfikowali posiadany zakres wiedzy i umiejętności już zdobytych. Uczyli się rozpoznawania przepisów prawa ochrony danych osobowych, łączenia dyscyplin IT, psychologii, pedagogiki i audytowania organizacji. Dostrzegali płaszczyzny i specyfikę działania administratorów w zróżnicowanych organizacjach, a także stosowali w praktycznym działaniu metodykę oceny organizacji z wykorzystaniem standardów Polskich Norm 27001. 

W praktyce realizowali krytyczną ocenę dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji. Studia zakończone zostały złożeniem  zadanych prac projektowych, które komisja oceniła wysokimi i bardzo wysokimi ocenami za wartość merytoryczną i użyteczność w pracy IODO. 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej  Pani prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch, z dużą satysfakcją i radością gratulowała znakomitego przygotowania i umiejętności przekazania nabytej wiedzy podczas udzielania odpowiedzi na wylosowane pytania przez regulaminowe 20 minut egzaminu! 100 % słuchaczy promowano i  tym samym potwierdzono uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji. 

Wspaniali Absolwenci żegnali się z Kadrą i Uczelnią z nutą smutku, obiecując powrót w kolejnej edycji studiów podyplomowych AGH, pod roboczym tytułem:

„ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- poziom zaawansowany”

Kształcenie IODO – ASZBI  w nowej prawnej rzeczywistości krajowych przepisów ochrony danych osobowych i zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru, potwierdziło potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności.

Organizator studiów

Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra Automatyki
Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch e-mail: edd@agh.edu.pl tel. 607 587 780

Kierownik merytoryczny studiów: Jarosław Feliński à 602-105-852v 508-608-136